bedrijvenkliniek.nl

Onze aanpak

Welkom bij de Bedrijvenkliniek, medisch advies- en behandelcentrum. Wij introduceren een nieuwe en innovatieve manier van werken. De Bedrijvenkliniek helpt u het ziekteverzuim van uw personeel te beperken en uitval te voorkomen middels een uniek concept. 

Uw werknemer zit niet langer wekenlang thuis in de wachtkamer, maar kan direct doorlopen voor snelle, adequate diagnose en behandeling. 

Een snelle terugkeer op de werkvloer is daarbij de drijfveer.  [meer]

Snelheid troef

Er wordt gefocust op snel herstel en een snelle inzetbaarheid van de cliënt als werknemer in het werkproces. 

Belasting en belastbaarheid van de cliënt moeten daartoe met elkaar in evenwicht zijn.  [meer]

Niet afwachten maar doen

Er gaat voor werknemer en werkgever geen tijd meer verloren. Geen afwachtend beleid, geen wachtlijsten, niet langer doelloos thuis wachten op wat komen gaat. Een voorbeeld:

Wist u dat de NHG-standaard (richtlijn behandeling voor huisartsen) bij acute lage rugklachten in de eerste zes weken voorschrijft dat de huisarts zijn cliënt voorlicht, adviezen geeft en dient te motiveren “zo snel mogelijk actief te worden”?  Wat exact de weg naar spoedig herstel is, blijft ongewis.  [meer]

Logistieke krachtPlanning is van essentieel belang voor het snel kunnen inzetten van het herstel. 

Voor een werkgever is snelle toegang tot topmedische zorg een ontoegankelijk gebied. 

Via de bedrijvenkliniek hééft u toegang tot die expertise.

Op locatie


De Bedrijvenkliniek heeft niet alleen een eigen behandel- of bezoeklocatie. Omdat voor een werkgever tijd geld is, maar het ook belangrijk is de werkbelasting goed te kunnen objectiveren, behandelen of bezoeken wij ook op de werklocatie.

Het ziekteverzuim wordt bepaald door de individuele belastbaarheid van de medewerker, maar ook door de werkgerelateerde belasting die hij of zij aan moet kunnen.  Die grens is niet altijd meteen te bepalen. Daarom is een integrale aanpak doorslaggevend voor een snel herstel.

Preventieprogramma's


De Bedrijvenkliniek heeft naast de curatieve zorg een grote variatie aan preventieve programma's.

Deze programma's zijn zodanig geprogrammeerd dat deze collectief maar ook individueel kunnen worden gevolgd.